•  
    Välkommen till
    Logo

Framgångsrik projektledning kräver förståelse för helheten och slutmålet, det ställer krav på vår förmåga att planera framåt, ställa rätt frågor och inte minst på att kommunicera och entusiasmera.

Akuro arbetar tillsammans med fastighetsägare, hyresgäster, projektörer och entreprenörer för att på ett kreativt sätt skapa framgångsrika projekt.

Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sätts samman för att på bästa sätt komma våra kunder till godo i projekten.

Tillökning!!

Vi är glada att berätta att vi fått tillökning i Akurogänget.

Anders Frisell och Jonas Richson har anslutit till oss och berikar på olika sätt vår kunskap & kapacitet inom nya områden. Anders har lång erfarenhet från fastighetsförvaltning och kommer att berika oss och våra kunder med goda kunskaper om fastighets- och projektekonomi.

Jonas bidrar med värdefull produktionserfarenhet som ökar vår förståelse av dessa frågor som är en så pass stor del av vår vardag som projektledare. Med sin positiva inställning och vilja att utveckla processerna i projekten så tror vi att Jonas kommer att göra mycket gott i våra projekt framöver.

Att kunna analysera och belysa projekten från flera olika perspektiv är mycket värdefullt. Vi har nu, med Anders och Jonas nytillkomna kunskaper, fått ännu bättre förutsättningar för att lyckas i våra ambitioner att nå vår vision ”Akuro – det självklara projektledarvalet”.  Vi säger varmt välkomna till oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.