•  
    Välkommen till
    Logo

Framgångsrik projektledning kräver förståelse för helheten och slutmålet, det ställer krav på vår förmåga att planera framåt, ställa rätt frågor och inte minst på att kommunicera och entusiasmera.

Akuro arbetar tillsammans med fastighetsägare, hyresgäster, projektörer och entreprenörer för att på ett kreativt sätt skapa framgångsrika projekt.

Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sätts samman för att på bästa sätt komma våra kunder till godo i projekten.

Det är med glädje som vi välkomnar Per-Jonas Nilsson till oss!

Per-Jonas förstärker vår gemensamma projektledningskunskap med sin stora erfarenhet inom byggprojektfrågor där han tidigare arbetat som entreprenad-/arbetschef och nu senast inom fastighetsförvaltning & projektutveckling. Med sin erfarenhet, positiva inställning och nyfikna person kommer Per-Jonas att bidra till våra kunders projekt med nya infallsvinklar och perspektiv på ett bra sätt.

På frågan ”beskriv med några ord vad du bäst bidrar med som projektledare på Akuro?” svarar Per-Jonas; Samverkan, Engagemang, Erfarenhet och Kompetens. Vi instämmer helt med Per-Jonas och än en gång så hälsar vi dig varmt välkommen till akurogänget.
 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.