Integritetspolicy

Akuros behandling av dina personuppgifter

Akuro KB värnar om din integritet och skyddet av de personuppgifter som vi behandlar i vår kontakt med dig. All behandling sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU/EES samt annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Akuro är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har och för hur vi behandlar dessa. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du i slutet av dokumentet.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

All information som kan kopplas till en individ är en personuppgift. När du har kontakt med Akuro på någon av våra webbplatser kan du behöva ange dina personuppgifter till oss. Vi samlar in och behandlar exempelvis följande uppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, meddelande, företag du arbetar på och annan information som du kan komma att lämna i samband med din kommunikation med Akuro.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen, informationen samt hjälpa dig om du har frågor. Syftet kan vara att kunna kontakta dig exempelvis med anledning av en intresseanmälan, ansökan om jobb eller för att hantera vår affärsrelation. Behandlingen av dina personuppgifter grundas på intresseavvägning där Akuro har ett berättigat intresse för att kunna upprätthålla kontakt och kommunikation med dig. Vi är alltid måna om att värna din integritet och samlar aldrig in integritetskänslig information.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

När du lämnar uppgifter på någon av våra webbplatser eller i annan kontakt med Akuro samlas personuppgifterna in direkt från dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Tillgång till dina personuppgifter har Akuro KB och då endast de personer som behandlar dina personuppgifter i enlighet med syften och intresseavvägning, enligt ovan. Även bolagets konsulter inom IT, ekonomi och HR kan komma att ta del av relevanta personuppgifter. Dina personuppgifter kan också delas med samarbetspartners och leverantörer som utför tjänster åt Akuro. För att skydda dina personuppgifter tillämpar vi tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för obehörig åtkomst.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Akuro sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syfte och berättigat intresse. Personuppgifterna gallras enligt tillämplig lagstiftning, i normalfallet två år efter avslutad kontakt, undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att:

  • Begära tillgång till de personuppgifter som Akuro behandlar om dig (registerutdrag)
  • Få felaktiga personuppgifter om dig rättade (rättelse)
  • Få uppgifterna borttagna (raderas)
  • Invända mot viss behandling av dina personuppgifter (begränsa)
  • Begära att uppgifterna flyttas från oss till ett annat bolag (dataportabilitet)

Om du är missnöjd med hur Akuro behandlar dina personuppgifter kan du inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Akuro

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Akuro KB, org.nr 969742-7368, Kaserntorget 5, 411 18 Göteborg.

Om du har frågor kring hur Akuro behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på hello@akuro.se.

Cookiepolicy

Inledning

Denna policy innehåller information om cookies och tracking som Akuro KB, org. nr. 969742-7368 använder på vår webbplats.

Akuro kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan och vi kommer då informera om detta på lämpligt vis, till exempel genom att publicera en ny version på vår hemsida.

Information om cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att utveckla och förbättra våra tjänster, anpassa innehållet och annonserna till användare, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera trafik. Vi vidarebefordrar även information som samlas in via cookies och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Vad är en cookie

Cookies är små textfiler som placeras och sparas i din webbläsare på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet.

En cookie kan placeras som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookies är cookies som placeras av innehavaren av webbplatsen (t.ex. Akuro vad gäller akuro.se). Tredjepartscookies placeras av en annan webbplatsinnehavare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens enhet för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

En cookie gör det möjligt att känna igen din enhet och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen/en digital tjänst ska fungera väl.

Hur Akuro använder cookies

Akuro använder cookies av flera anledningar relaterade bland annat till funktionalitet, analys, statistik och informationsgivning.

Denna cookiepolicy är tillämplig på implementerade verktyg för cookieinformation och inhämtande av samtycke.

Följande kategorier av cookies kan vara satta på akuro.se.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Statistikcookies

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Marknadsföringscookies

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Vi kan komma att samarbeta med webbplatsutgivare, applikationsutvecklare, annonsnätverk och andra tjänsteleverantörer för att leverera annonser och annat innehåll som marknadsför Akuro på andra webbplatser och tjänster. Cookies och annan liknande teknik kan användas för att tillhandahålla erbjudanden som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser, applikationer och enheter samt för att reglera annonserna du får och mäta deras effektivitet.

Att säga nej till cookies

Du kan ändra dina cookieinställningar när som helst i verktyget som du når här . Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du även göra det via inställningarna i din webbläsare.

Tar du bort cookies kan vissa funktioner i hos akuro.se sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som inte faller in under nödvändiga eller funktionella cookies. Det finns verktyg på Internet för att kontrollera vilka cookies som används i din webbläsare. Du kan även läsa mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på minacookies.se.

Frågor och feedback

Om du har några frågor eller kommentarer om denna cookiepolicy – vänligen kontakta hello@akuro.se.