Kontakt

Alla på Akuro är skickliga och kompetenta projektledare med stort fokus på kompetent ledarskap. Vi skräddarsyr alltid arbetsgruppen beroende på vilken expertis just ditt projekt behöver. Här kan du läsa mer om vilka vi är och vad vi specialiserat oss på. Du är också välkommen att höra av dig till den som du tror kan hjälpa dig bäst, eller skicka ett mail till hello@akuro.se så kontaktar vi dig.

Akuro KB
Kungsgatan 57
411 15, Göteborg

Faktureringsuppgifter

Jobba hos oss

Tycker du att Akuro låter som en spännande arbetsplats? Vi är alltid på jakt efter positiva och modiga kollegor som vill utvecklas med oss.

Akuro Anna Berglin

Anna Berglin

Projektledare / Delägare

0708-44 26 97

Med både struktur och effektiva processer driver jag projekt med mycket engagemang. För mig är det viktigt med både glädje och högt i tak.

Anna Chu

Biträdande Projektledare / Miljösamordnare

0735-73 67 27

För mig är det viktigt att skapa ett bra team där man med olika kompetenser jobbar mot samma mål och utvecklas tillsammans. Med glädje och stort engagemang vill jag skapa och inspirera kring hållbara projekt.

Akuro - Anna Tikvicki

Anna Tikvicki Dabhi

Biträdande Projektledare / Återbrukssamordnare

0705-19 02 24

Har erfarenhet inom byggbranschen från Sverige och utomlands, därför bidrar jag till projekten med en ny synvinkel. Motiveras av lagarbete och teamkänsla med samtliga projektdeltagare.

Cecilia Pehrson

HR

0739–42 09 03

Jag vill bidra med kunskap och stötta på ett proffsigt och serviceinriktat sätt. Jobbar gärna med pragmatiska lösningar och inspireras av samarbete, snällhet och glädje på jobbet.

Akuro Cecilia Annerberg

Cecilia Annerberg

Projektledare

0702-29 61 48

Jag vill skapa ett mervärde i projektet och driva det i en positiv anda, se till att vi tillsammans uppnår en stark teamkänsla och ett bra slutresultat.

Akuro Christian Ericson

Christian Ericson

Projektledare / Delägare

0702-54 27 11

Jag drivs av att ständigt utmanas och hitta lösningar i projekten. Jag bidrar med stort engagemang och glädje och det är viktigt för mig att skapa en bra och utvecklande atmosfär i projekten.

Ellen Petersson

Biträdande projektledare

0762-75 66 02

För mig är det viktigt med en bra projektkultur, där vi tillsammans har roligt och bidrar till framgång i projekten. Med engagemang och struktur tar jag mig an nästa utmaning.

Akuro Erik Carlberg

Erik Carlberg

Projektledare

0733-61 30 92

Att skapa engagemang och ta tillvara på erfarenheter och kunskap för att hitta lösningar tycker jag är viktigt i ett projekt. Och att ha kul förstås!

Akuro Erik Singstrand

Erik Singstrand

Projektledare / Delägare

0730-74 44 24

Komplexiteten i olika typer av projekt, nyfikenheten i att ständigt utmanas och utvecklas samt att få stötta och förhoppningsvis inspirera mina kollegor och medarbetare är några av mina drivkrafter.

Akuro Emma Kalmner

Emma Kalmner

Projektledare

0705-16 02 31

Jag är en positiv och nyfiken person som drivs av att ha roligt på jobbet och att känna att det jag presterar bidrar till det större målet.

Gustav Hagström

Biträdande projektledare

0737-35 14 94

Jag brinner för att ständigt utvecklas och att ställas inför nya utmaningar. För mig är det viktigt att kunna bidra med ett stort engagemang och en positiv inställning.

Ina Tofalvi

Digital strateg / Biträdande projektledare

0762-01 43 45

Jag brinner för att ständigt utvecklas och hitta effektivare processer. Gemensam strävan, prestigelöshet och en positiv inställning i projekt är framgångsfaktorer jag tror på.

Akuro Jeanette

Jeanette Gripfors

Ekonom

Jag bidrar med ordning och reda i siffrorna med min noggrannhet och sinne för detaljer. Viktigt för mig är också att bidra till ett bra arbetsklimat då jag uppskattar glada och trevliga kollegor.

Akuro Jens Lundstedt

Jens Lundstedt

Projektledare / Delägare

0705-30 45 38

Med en gedigen kunskap inom bygg och byggprocessen leder jag byggprojekten effektivt framåt. Jag arbetar långsiktigt med fokus på ekonomi och kvalitet/miljö samt ser till så att tidplaner hålls.

Johan Olsson

Projektledare

0708-43 20 40

Jag eftersträvar alltid ett inkluderande projektklimat, där alla hjälps åt och tar sitt ansvar. Det skapar rätt grund för projektteamet som sedan kan utveckla fastigheter och utföra genomtänkta projekt. Öppenhet, ärlighet och skaparglädje är viktiga hörnstenar i mitt ledarskap.

Akuro Johan Pålsson

Johan Pålsson

Projektledare

0703-81 67 14

Jag bidrar till att skapa teamkänsla och ett lösningsorienterat arbetsklimat. Min styrka är att se personer i min närhet , sprida kunskap inom specialområde brandskydd med inriktning mot konstruktion och installationer.

Akuro Johanna Cederfeldt

Johanna Cederfeldt

Projektledare / Delägare

0703-86 00 68

Jag får oftast vara med på hela resan från tidig kalkyl till slutbesiktning och överlämnande. Samordningen och framdriften tillsammans är spännande likaså de problem man stöter på som skall lösas på vägen.

Johanna Hector Lund

Hållbarhets- och kvalitetsansvarig / Hållbarhetsstrateg

0739- 06 47 35

Med min hållbarhetsexpertis tillför jag viktiga perspektiv och kunskap. Genom stort engagemang, mod och en välutvecklad kommunikativ förmåga får jag människor att trivas och samarbeta för bra resultat.

Akuro Jonas Richson

Jonas Richson

Projektledare

0702-32 52 73

I mina projekt vill jag hitta styrkan i det personliga mötet, skapa ett prestigelöst klimat med ett inkluderande och positivt tänkande.

Akuro Kristina Widegren

Kristina Widegren

Biträdande projektledare

0707-92 14 26

Jag är en glad person som dyker in i projekt med stort engagemang. Jag gillar att se när personers olika personligheter och kompetenser vävs samman och leder till lyckade projekt.

Lina Frisk

Miljösamordnare

0762-75 86 62

Jag är en positiv person som ser möjligheter. Som miljösamordnare ser jag till att rätt åtgärder sätts in i rätt tid för att skapa långsiktigt hållbara projekt. Hållbarhetsarbete är både brinnande aktuellt och föränderligt och det är inspirerande att hjälpa våra kunder navigera bland detta.

Martin Emilsson

Projektledare

0735 – 98 84 67

Med tidigare erfarenheter från produktion vill jag vara med och driva och leverera framgångsrika, effektiva projekt av hög kvalitet. Jag vill dela insikter och kunskap för att stärka teamet och öka kunskapsutbytet mellan projektering och produktion.

Mattias Larsson

Projektledare / Installationsstrateg

070 – 328 61 82

Utmaningar driver mig framåt, och att leda projektteamet i samverkan för att tillsammans skapa bra helhetslösningar där alla bidrar är grunden för ett lyckat projekt. Med lång erfarenhet av projektering, installationer och energi jobbar jag för att skapa hållbara, energieffektiva och funktionella fastigheter.

Akuro Mikael Starck

Mikael Starck

Projektledare

0725-14 44 41

Jag för projektet framåt lösningsorienterat och skapar engagemang och positiv anda. Min erfarenhet och förmåga att förstå beställarens önskemål hjälper oss framåt på rätt väg.

Akuro Mårten Ståhl

Mårten Ståhl

Projektledare

0705-16 95 97

Med ett stort teknikintresse och en förkärlek till installationstäta projekt passar rollen som projektledare perfekt för mig.

Akuro Per-Jonas Nilsson

Per-Jonas Nilsson

Projektledare

0705-88 00 78

För mig är det viktigt att vi gör projekten tillsammans. Med stor nyfikenhet och engagemang där vi låter varandras erfarenheter och kompetenser bli stommen för vårt arbete.

Akuro Peter Anjeby

Peter Anjeby

Projektledare / Installationssamordnare

0707-30 08 98

Jag brinner för teknik och installation och har mångårig erfarenhet av just installationstäta projekt. Jag drivs av ambitiösa mål i projekt och att känna stolthet för den slutprodukt vi levererar i projekten. För mig är det viktigt att vi gemensamt jobbar mot samma mål.

Akuro Peter Lindberg

Peter Lindberg

Projektledare, VD / Delägare

0727-42 51 42

I intressemixen av teknik, människor och att bygga långsiktiga relationer där både förtroenden och projekt växer hittar du mig.

Sanna Hjorth

Digital strateg / Biträdande projektledare

0738 67 06 81

Hållbarhet genom digitala lösningar är mina ledord i projekt. Jag drivs av utmaningar och ser utvecklingspotential i det mesta. Jag vill genom mina specialkunskaper inom BIM och digitalisering hjälpa mina kunder att nå längre med sina bygg- och anläggningsprojekt.

Sebastian Larsson

Biträdande projektledare

070 – 552 94 79

För mig är det processen i att skapa och göra skillnad som gör detta jobb så roligt. Skapandet av verklig nytta under projektet och av långvariga, genuina relationer och slutligen överlämnandet av en fysisk och bestående produkt som ger kunden de bästa förutsättningarna att vidare skapa verklig nytta.

Akuro Tobias Bornum

Tobias Bornum

Projektledare

0725-77 70 22

Rollen som projektledare är väldigt stimulerande då man ständigt får möjligheten att utvecklas. I mina projekt får jag varje dag skapa värde för våra kunder.

Akuro Tove Emanuelsson

Tove Emanuelsson

Projektledare

0730-80 88 74

Engagerad och driven idéspruta som ej räds av att ta sig an stora utmaningar. Ständigt på jakt efter vidareutveckling och med förhoppning om att kunna inspirera andra till att tänka nytt!