Policys

Vi är ISO-certifierade enligt 9001 samt 14001 och jobbar kontinuerligt med våra ledningssystem samt vår miljö- och kvalitetspolicy.

Miljöpolicy

För oss på Akuro är vår påverkan på miljön en mycket viktig fråga. Akuro som företag skall därför arbeta aktivt för att ligga i framkant när det gäller kunskap och engagemang inom miljöområdet. Vi ska genom vår yrkesroll verka för ett aktivt och tydligt ledarskap för att åstadkomma minskad miljöpåverkan från samhällsbyggnadssektorn.

För att uppnå detta krävs att vi:

  • Kontinuerligt utvecklar våra medarbetares kunskaper inom miljöområdet.
  • Arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen från vår interna verksamhet.
  • Uppmuntrar och hjälper kunder och intressenter att minska sin miljöpåverkan.
  • Följer de regler, lagar och bestämmelser på miljöområdet som vår verksamhet omfattas av.
  • Ständigt utvecklar och förbättrar vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Vår vision är att vara det självklara projektledarvalet för våra kunder, samarbetspartners, projektörer, entreprenörer samt våra medarbetare. Genom att vara kompetenta, engagerade och affärsmässiga blir vi en självklar spelare som projektledare inom samhällsbyggnad.

För att uppnå detta krävs att vi:

  • Har en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden.
  • Har en aktiv kommunikation med våra intressenter.
  • Har medarbetare och en ledning som är engagerade, kompetenta och lyhörda och på så sätt motiverar varandra till att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.
  • Följer regler, lagar och bestämmelser samt utbildar oss så vi håller en hög kompetensnivå inom vårt område.
  • Arbetar aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar

Det är vår gemensamma uppgift på Akuro att förverkliga denna policy och att sträva efter ständig utveckling i syfte att bevara och stärka vår position som ett framgångsrikt företag.