RISE Konstruktionshall Brand – Till- och ombyggnad

RISE

Borås Utbyggnad

RISE Konstruktionshall Brand – Till- och ombyggnad

På RISE område (tidigare SP) i Borås byggs laboratorium till och om för brandprovningar av byggnadsdelar/konstruktioner motsvarande yta om totalt 705 m2. Tillbyggnad avser röklabb för ugnar, verkstad, entresolplan för ventilationsaggregat och förvaring samt förlängning av montagehall för provföremål. Ombyggnad avser omklädningsrum.

Nuvarande arbetsmiljö förbättras genom uppförande av miljöridå (traversport) för separering av kontaminerad luft i ugnshall vid brandprovningar och renare luft i monteringshall samt byte av belysning i ugns- och monteringshall.

Akuro har på uppdrag av RISE varit projekteringsledare vid framtagning av systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling. Projektering var utmanande på många sätt då verksamhet med brandprovningar är väldigt speciell med kritiska system och specifika krav kopplade till standarder. Säkerhet, risker och kvalitet var särskilt viktiga att beakta. Vidare har Akuro roller som byggledare och kontrollansvarig.

Till- och ombyggnad förväntas vara klara i december 2020.

Vår projekterings- och byggledare Johan säger:

Projektet åt RISE har varit spännande, utmanande och utvecklande där nytt ska kopplas till befintligt i verksamhet med speciella och unika förutsättningar. Kritiska system och säkerhet måste helt enkelt fungera vid brandprovningar. En stor tillgång för min egen del har varit att jag tidigare har arbetat med brandprovningar i befintlig ugnshall med goda erfarenheter och kunskaper om vad som krävs och efterfrågas. Samtidigt pågående byggproduktion och verksamhet med brandprovningar medför ytterligare utmaningar. Det är ett genomgående roligt projekt med gott samarbete mellan aktörer på plats.

Kontakt

Johan Pålsson

Projektledare

0703-81 67 14