Strömshuset – återställande samt tillbyggnad

Ströms

Göteborg Ombyggnad

Mitt i centrala Göteborg omringat av innerstadens gågator ligger vad som kallas för Strömsfastigheten. Fastigheten ägs utav Vasakronan och arbetena är just nu fullt igång med ett stort ombyggnadsprojekt. Byggnaderna som stått stadigt från 1935 och framåt är i behov av ett upprustat klimatskal, en modernisering av centrala installationer samt nya lokal- och hyresgästanpassningar. Utöver upprustningen av fastighetens standard skapas även ca 1800m2 ny lokalyta i form av en påbyggnad som kommer att ge Bankhusen en helt ny känsla, detta i kontrast till Strömshuset som återställs till sitt ursprungliga utseende.

I ett så här stort ombyggnadsprojekt, som dessutom ligger i de mest centrala delarna av Göteborg, krävs en noggrann projektering och planering inför utförandet. Därav har Vasakronan och projektet stort fokus på digitaliseringsarbetet för att kunna göra bättre analyser och effektiviseringar för projektets framdrift. Med avancerade digitala hjälpmedel gör projektet noggranna klimatanalyser som i sin tur hjälper till att styra mot de högt ställda hållbarhetsmålen. Bland annat används återbrukade material och produkter i så hög grad som möjligt och påbyggnaden utförs med en stomme av KL-trä. Akuro har i uppdraget ett helhetsansvar för projektledningen. Tillsammans i team har vi tagit oss an att leda projekteringen för program- och systemhandling samt upphandling av totalentreprenör. Fokus framåt ligger på att slutföra bygghandlingsprojekteringen och vidare leda projektet genom byggledning och ekonomistyrning mot de högt ställda projektmålen.

Vår projektledare Tove säger:

Strömsprojektet är mycket komplext. Volymmässigt inte det största projektet, men det innehåller många olika fokusområden och stora utmaningar så som att tex bygga med knepig logistik inom vallgraven, med många överraskningar i produktionen samt med kvarsittande hyresgäster. Det är otroligt lärorikt och minst sagt utmanande att få jobba med nya digitala verktyg samt med ett så stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har ett gott samarbete i projektet och det är riktigt kul att tillsammans få vara med och arbeta fram nya metoder för att kunna bygga en utav lokalerna helt och hållet i återbrukade material.

Kontakt

Tove Emanuelsson

Projektledare

0730-80 88 74