Brf Viva – Plusenergibostäder på Guldheden

Brf Viva

Göteborg Nyproduktion bostäder

Brf Viva är ett nytt bostadsprojekt på Guldheden utvecklat av Riksbyggen. Projektet har stort fokus på energiförbrukning och hushållning med resurser. Kvarteret är tänkt att bli ett plusenergikvarter vilket innebär att det producerar mer energi än det förbrukar. Projektet är utvecklat i samarbete med Chalmers, Volvo och Göteborg Energi.

Projektet består av 132 lägenheter fördelat på sex huskroppar med lägenhetsstorlekar mellan 1-5 rok. På uppdrag av Riksbyggen ansvarade Akuro för byggledningen av projektet.

Kontakt

Johan Pålsson

Projektledare

0703-81 67 14

Länkar