Frihamnskyrkan – Smyrnas nya kyrka i frihamnen

Smyrnas nya kyrka

Göteborg Nyproduktion

Efter flera års utredning och prövande av olika potentiella placeringar av sin nya kyrka gav Älvstranden utveckling 2016 Smyrna möjligheten att få bli först ut att bygga i Frihamnen. Församlingens ca 3400 medlemmar röstade och ett inriktningsbeslut togs om att låta uppföra kyrkan där. Nu är både försäljning av nuvarande kyrka, arkitekttävling, val av entreprenör genomförd och de första stegen är tagna i projektering och produktionsplanering. Invigning väntas i november 2022 då församlingen firar 100 års jubileum.

Byggnaden är ritad av arkitektbyrån Elding Oscarson. Totalt är det ca 10.000 m2 BTA fördelad å 5 plan + källare där kyrksalen fyller ett helt våningsplan på ca 40*40 m och 10 m i takhöjd med 1200 personer. Stora utmaningar finns att kombinera kostnadseffektivitet med den lokalflexibilitet som kyrkans verksamhet kräver. Det är dyrt att bygga, särskilt när varje investerad krona är en insamlad skänkt krona från medlemmarna.

Akuros uppdrag som projektledare började hösten 2019. Projektledarrollen innebär i detta fall att, i nära samarbete, företräda församlingen genom utredning, projektering och produktion. Projektet genomförs i samverkansprocess med BRA bygg där Akuro ansvarar för att säkerställa att församlingens krav och mål på bästa sätt genomförs i frihamnen.

Vår projektledare Peter säger:

”Att få vara en del av Smyrnas resa i sin flytt av verksamheten från centrum till frihamnen är personligen en unik lärorik resa på flera plan. Vi skall skapa något så unikt som en ny kyrka i en helt ny stadsdel i centrala Göteborg. Som första nybyggnation i området har projektet hela stadens fulla uppmärksamhet. De höga ambitioner som finns gällande hållbarhet, design och samverkan med staden är något som utmanar och motiverar mig mycket. Det är även ett utmanande designarbete som görs då kyrkans verksamhet är såpass mångfacetterad och komplex. Mycket god kostnadskontroll, samarbete, kreativitet och engagemang är egenskaper som verkligen behövs för att lyckas med vårt uppdrag säger Peter.
Men att få arbeta med projekt i sådana förutsättningar gör det riktigt roligt och utvecklande att gå till jobbet….”

Vill du veta mer om projektet så titta in på Smyrnas egna projektsida https://www.smyrna.se/Start/Nyheter/Frihamnskyrkan

 

Kontakt

Peter Lindberg

Projektledare VD/delägare

0727-42 51 42