I Kvillebäcken på centrala Hisingen skapas en ny stadsdel

Kvillebäcken

Hisingen Nyproduktion

I Kvillebäcken på centrala Hisingen skapades en ny stadsdel innehållande bostäder, butiker och service.

Hela arbetet med Kvillebäcken präglades av högt ställda miljöambitioner och byggnationen utfördes enligt Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande. Byggnaderna certifierades enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, nivå silver.

Akuro  arbetade med bygg- och projektledning för Ivar Kjellberg Fastighets AB vid uppförandet av 212 lägenheter, 3 lokaler samt en förskola fördelade på åtta huskroppar i två kvarter. Första inflyttningen var i februari 2016 och hela projektet färdigställdes under december 2016.