Lokalanpassning med fokus på återbruk

Lokalanpassning i nyrenoverade Strömshuset

Kungsgatan 27-29 Ombyggnad kontorslokal

Vi fyller på projektportföljen med ännu ett återbruksprojekt. En kontorslokal i den nyrenoverade Strömsbyggnaden ska fräschas upp och har vi tagit oss an uppdraget att projektleda och samordna återbruksfrågorna. Hållbarhetsmålen är högt satta och kommer kräva noggrann planering för att uppnå. Akuro hjälper byggherren och entreprenören att skapa tydliga arbetssätt, strukturer och riktlinjer för återbruksarbetet.

Kontakt

Anna Tikvicki Dabhi

Biträdande Projektledare / Återbrukssamordnare

0705-19 02 24