Nordea – Ombyggnad och anpassning av huvudkontor

Nordea

Göteborg Ombyggnad och anpassning

Som ett led i Nordeas interna projekt Productive Premises utförde Akuro utredning och program för Nordeas huvudkontor på Östra Hamngatan 16. Programmet ledde till en ombyggnad och anpassning av alla Nordeas ytor inom huset i samverkan med fastighetsägaren Eklandia. Akuro ansvarade för samordning av aktiviteter under projekttiden.