Södra Änggårdsskolan

Södra Änggårdsskolan

Högsbo, Göteborg Nyproduktion skola

 • Projektledning, övergripande ansvar
 • Biträdande projektledning
 • Byggledning
 • Kontrollansvarig
 • Stöd i digitala frågor

  Akuro har fått förtroende att projektleda bygget av den nya Södra Änggårdsskolan som slår upp portarna höstterminen 2024. Skolan kommer att ligga i anslutning till Änggårdsbergens naturreservat. Byggherre är Platzer Fastigheter, Totalentreprenör Tuve Byggoch arkitekt OKIDOKI.

  Södra Änggården är ett nytt område under stor utveckling och kommer att vara en viktig pusselbit i den stora strukturella utvecklingen att binda ihop Högsbo med Göteborgs stadskärna. Skolan byggs på en tomt som kräver att hela byggnadens tak utformas som skolgård och ansluter till omkringliggande mark. För oss på Akuro är detta ett spännande projekt att var med på då det är det första projektet i den nya stadsdelen att byggs ut.

  ”Att vara först ut på plats är kul då man få vara med att sätta standarden för området, men medför även utmaningar. Exempelvis att synka mot staden och planerad utbyggnad av gator och nya mediastråk. Skolan skall driftsättas och flyttas in allra först, innan det att intilliggande lotter och allt däremellan står klart. Kvalitén står i fokus i detta projekt och skolan kommer att hålla en hög standard med många fina materialval!” – Erik Singstrand.

Kontakt

Erik Singstrand

Projektledare / Delägare

0730-74 44 24

Jonas Richson

Projektledare

0702-32 52 73