Tingberget

Tingberget

Kungsbacka Ombyggnad

I direkt närhet till Kungsbacka centrum ligger bostadsområdet Tingberget. Det är Aranäs AB första och största bostadsområde om totalt 282 hyresrätter samt några lokaler. Området som är byggt 1960-1963 står nu inför en uppgradering utöver det vanliga. Samtliga huskroppar skall totalrenoveras på både in- och utsida. Totalt ca 30.000 m2 BTA skall ses över med målet att erbjuda modernare standard och ett förhöjt helhetsintryck för hela området. Flera hus planeras för påbyggnad i 2-plan. I nära samarbete med kommunen bevakas utformning och innehåll detta då området skall bevaras i sin 60-tals karaktär med vissa tidstypiska detaljer.

Att genomföra en så pass stor förvandling påverkar Aranäs nyckelpersoner, hyresgästerna, mycket. Stor möda läggs därför på att minimera negativ påverkan av byggnadsarbetena. Evakuering av samtliga hyresgäster ställer stora krav på samordning, tidsplanering och kommunikation. Något som Aranäs och Akuro planerat för genom hela planeringen av genomförandet. Akuro har agerat som projekt- och projekteringsledare samt kontrollansvarig PBL. I vår roll står en utmaning i att göra kloka och långsiktiga val för tekniska system, produkt- och energilösningar som håller för många år framöver. Att kreativt balansera mellan hållbarhet, påverkar och ekonomi har präglat vår vardag som projektledare genom både projektering och genomförande.

Vår projekterings- och byggledare Erik Carlberg säger:  

”Omfattningen och karaktären på området gör projektet särskilt intressant, där moderna lösningar och nya planer blandas med det gamla. Det långa ägandet och fastighetsägarens omsorg om området och hyresgästerna gör också projektet speciellt ”

Akuros projektteam är Peter Lindberg och Eric Carlberg. Vill du veta mer om projektet så kontakta gärna någon av dem på peter.lindberg@akuro.se alt erik.carlberg@akuro.se .

Du kan även kika in på Aranäs egna projekthemsida på https://www.aranas.se/bostad/vara-omraden/tingberget/renovering-tingberget/