Totalrenovering av Lindome Församlingscentrum

Lindome Församlings Centrum

Lindome Renovering av församlingslokal

På uppdrag av Lindome Församling, Svenska Kyrkan arbetar Akuro med en spännande totalrenovering av Lindome Församlings Centrum. Huset är ca 1200 kvm och byggdes 1974.

Generellt sett flirtar materialval och inredning med 70-talet för att knyta an till fastighetens historia. I samband med ombyggnation går verksamheten över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och det skapas nya anpassade utrymmen för allmänheten i den centrala delen av huset medans kontor för personal byggs i en annan del.

Lindome Församling har ett flertal olika verksamhetsområden som det nya församlingscentrumet kommer tillgodose såsom barnverksamhet, konfirmandverksamhet, sopplunch m.m. Entreprenaden utförs i samverkan med RO-Gruppen som är totalentreprenör. Mycket fokus läggs på att ha ett nära samarbete mellan alla inblandade parter i projektet.

Akuro jobbar med projektledning, byggledning och kontrollansvar enligt PBL samt flyttprojektledning. Projektet pågår till december 2017.

Kontakt

Peter Lindberg

Projektledare VD / Delägare

0727-42 51 42