Utveckling Gamlestadens Fabriker

Gamlestadens Fabriker

Gamlestaden, Göteborg Stadsutveckling
  • Projektledning övergripande ansvar
  • Projektledning delprojekt tidiga skeden
  • Projektledning anpassning allmän utbyggnad
  • Rådgivning hållbarhet

Kontakt

Tove Emanuelsson

Projektledare

0730-80 88 74

Erik Singstrand

Projektledare / Delägare

0730-74 44 24