Utveckling Nordstan

Utveckling Nordstan Kv 7, Västlänksgruppen

Götgatan 10, Göteborg Kommersiella lokaler

Området ”Norr om Nordstan” är en viktig pusselbit för utveckling av Centralenområdet i Göteborg. En ny detaljplan är i skrivande stund ute för granskning hos Göteborgs Stad. Den nya detaljplanen omfattar ett stort tillskott av bland annat kontor, hotell och handel, i området som i dagsläget upplevs som en baksida. Den nya detaljplanen möjliggör byggrätter för utbyggnad av Nordstan och därmed möjligheter till att skapa en ny attraktiv entré mot Kanaltorgsgatan.

En utav Västlänkens uppgångar i etapp ”Centralen” planeras komma upp på Nordöstra hörnet utav Nordstans Kvarter 7. Gångstråk i köpcentret ska anpassas för att ta tillvara på det nya möjliga kund- och besöksflödet. Nya attraktiva ytor planeras för i projektets utvecklingsfas.

Inledningsvis pågår förberedelser och hantering av arbeten som är en direkt konsekvens utav Västlänkens framdrift. Trafikflöden i Nordstans P-hus samt lastgatan skall förändras för att anpassas efter den nya infrastrukturen i området. En ny attraktiv entré samt gågata vid Spannmålsgatans Östra sida kommer att byggas om. Parallellt kommer flertalet hyresgästanpassningar genomföras och en förstudie genomförs för utvecklingsfasen.

Vår projektledare Tove Emanuelsson säger:
”Vi är glada för förtroendet att delta i detta otroligt komplexa och roliga projekt. Citatet ”utmaningarna är många” känns som en underdrift. Att bygga om ett p-hus samt gångstråk och butiker mitt i ett utav Sveriges största köpcentrum under pågående drift är en sak i sig. Nu ska vi även synka tider och genomförandet med att Trafikverket skall bygga en ny järnvägstunnel under stan som skall dockas in i fastigheten. Samtidigt sker en enorm utveckling av närområdet inklusive nya gator och torg. Det skall bli spännande och lärorikt att vara med och driva igenom ett sådant här jätteprojekt. Det blir häftigt att om några år kunna se Nordstan som en ny attraktiv entré till Göteborg.”

Kontakt

Tove Emanuelsson

Projektledare

0730-80 88 74