Våra projekt

  • Alla projekt
  • Aktuella
  • Utförda

Projekteringsledning Kaj 16

Projekterings- och digitaliseringsledning för träbyggnaden Kaj 16

Läs mer om Kaj 16, etapp 2

Södra Änggårdsskolan

Nybyggnation av skola årskurs F-9 i det nya stadsområdet Södra Änggården.

Läs mer om Södra Änggårdsskolan

Viared Center

Projektledning av det nya kontors- och handelscentret i Viared

Läs mer om Viared Center

NTI-Gymnasiet Kronhusgatan

Spännande och komplicerad anpassning av skollokaler i anrika byggnader i Göteborgs innerstad.

Läs mer om NTI-Gymnasiet

Utveckling Gamlestadens Fabriker

Akuro bistår Platzer Fastigheter med utveckling av anrika Gamlestadens Fabriker.

Läs mer om Gamlestadens Fabriker

P-hus Södra Änggården

Nyproduktion av parkeringshus i trä med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor.

Läs mer om P-hus Södra Änggården

BRF Viva

Prisbelönt bostadsprojekt med hög ambition avseende hållbarhet och innovation.

Läs mer om BRF Viva

Utveckling Nordstan

Nordstan utvecklas för att möta framtida behov som uppstår när västlänksprojektet är färdigt.

Läs mer om Utveckling Nordstan Kv 7, Västlänksgruppen

Strömshuset – återställande samt tillbyggnad

Mitt i centrala Göteborg omringat av innerstadens gågator ligger vad som kallas för Strömsfastigheten. Fastigheten ägs utav Vasakronan och arbetena […]

Läs mer om Ströms

Platinan – Nytt kvarter vid Älvstranden med arkitektur utöver det vanliga

Akuro har fått förtroendet av Vasakronan att projektleda leda och driva byggnationen av Platinan som är en viktig del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om Platinan

Lokalanpassning med fokus på återbruk

Vi fortsätter att utveckla Strömshuset i ett projekt med fokus på hållbarhet och återbruk.

Läs mer om Lokalanpassning i nyrenoverade Strömshuset

Återbrukslokal 2.0

Helt i enlighet med vårt hållbarhetsarbete tar vi oss an denna lokalanpassning med fokus på återbruk.

Läs mer om Återbrukslokal 2.0

Kv. Barken – Polishus blir bostäder

Akuro hjälper Sigillet Fastighets AB att bygg om klassiskt polishus till hotell med tillhörande flerbostadshus.

Läs mer om Kv. Barken – Tredje Långgatan

Pallas – Köpcenter, P-hus och lägenheter

Pallashuset i Borås totalrenoveras och får en rejäl ansiktslyftning. Fastighetsägarna heter Järngrinden och Cernera och sitter lokalt i Borås. Pallas består av en kommersiell del med butiker & kontor däribland H&M, Åhlens och Cervera, Q-park hyr 3 våningar P-hus samt nya bostäder byggs på taket. Akuro håller i projekt– och byggledningen för den kommersiella delen. Totalentreprenör är BRA Bygg och projektet färdigställs under 2017.

Läs mer om Pallas

Nordstan i Göteborg -utmanande renovering mitt i stan

Det centrala läget i kombination med avancerad byggteknik gjorde detta projekt till ett utmanande och roligt projekt.

Läs mer om Nordstan

Nordstan – Omfattande ombyggnation med hyresgästanpassningar

Med ett ständigt förändringsarbete är vi på Akuro med och påverkar Skandinaviens ledande affärscentrum vad gäller ombyggnationer av kontor, affärsytor och restauranger.

Läs mer om Nordstan

I Kvillebäcken på centrala Hisingen skapas en ny stadsdel

På uppdrag av Ivar Kjellberg Fastighets AB uppfördes ett stort bostadsprojekt om två kvarter på centrala Hisingen.

Läs mer om Kvillebäcken

Heinövallen – 60 nya hyresrätter på Hönö

På Hönö uppfördes nya efterlängtade hyresgäster. Akuro fick uppdraget från Öckerö Bostads AB att projektleda, byggleda och även agera som kontrollansvar för detta spännande projekt.

Läs mer om Heinövallen

Fridaskolan

På uppdrag av SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) omvandlas befintliga kontorslokaler om ca 2500 m2 till en modern gymnasieskola.

Läs mer om Fridaskolan

RISE Konstruktionshall Brand – Till- och ombyggnad

Med målet att fortsätta utveckla ett modernt brandlaboratorium och bedriva forskning i världsklass byggs nuvarande lokaler för provning av konstruktioner och byggnadsdelar till och uppgraderas. Ugnshall med miniugnar för provningar och större monteringshall för provföremål uppförs i tillkommande yta om ca 660 m2. Akuro bistår i projektet med tjänster som projekterings-, byggledning och kontrollansvarig (KA).

Läs mer om RISE

Balder Bohusgatan

Nybyggnation av ca 340 st bostadsrätter och lokaler intill Heden.

Läs mer om Balder Bohusgatan

Nya möjligheter för Närhälsan i Öckerö

I nära samarbete med Öckerö Fastighets AB utvecklades den nya Närhälsan i Öckerö centrum. Stort fokus låg på miljöfrågor under hela byggnationen.

Läs mer om Närhälsan

Tingberget

Ett av Kungsbackas mest klassiska bostadsområden, Tingberget, skall nu få efterlängtad översyn. Området med sina 280 hyresrätterna genomgår nu en omfattande, men samtidigt, varsam utveckling där målet är ett attraktivt boende med hållbarhet i fokus. Akuro har fått förtroendet av fastighetsägaren Aranäs att leda projektet från tidigt skede till genomförande

Läs mer om Tingberget

Valand – Kungsbackas nya upplevelsestråk

Valand är en ny och modern stadsdel som växer fram i Kungsbackas mest centrala delar. Det kommer att bli ett upplevelserikt område som ger Kungsbackaborna något de saknar idag.

Läs mer om Valand

Ombyggnation Ascom

Ombyggnation av kontorsverksamhet med tillhörande labb.

Läs mer om Ombyggnation Ascom