Vi erbjuder

Med mer än ett decennium av ledarskapserfarenhet kan vi leda de flesta projekt, stora som små, i vilken fas de än befinner sig. Vi är ofta den part som kommer in först i ett projekt för att vara med och leda det hela vägen till avslut. Vår erfarenhet ger oss med andra ord kunskapen att hjälpa dig i hela eller delar av projektets gång.

Vår syn på ledarskap handlar om att arbeta proaktivt, att redan innan projektstart alltid genomföra grundlig planering och analys för att ge projektet bästa möjliga förutsättningar. Vi sätter sedan samman ett team av projektledare med en bred palett av erfarenheter, bakgrunder och expertområden. Vår diversifierade kompetens är en styrka vi är stolta över och vårt värdebaserade ledarskap genomsyras av engagemang och omtanke. Vi kompletterar individuella brister med teamets styrkor. Vi skapar projektkulturer som ger kund- bransch- och samhällsnytta.

Hållbarhet finns med i allt vi gör och det är ett område där Akuro ämnar ligga i framkant. Genom strategisk rådgivning kring hållbarhetssamordning, redan innan projektstart, kan hela processen genomsyras av ett kombinerat ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart förhållningssätt. Tidigare åtaganden som Återbrukslokal 2.0 påvisar att Akuro har både kunskapen och viljan som krävs för hållbar projektledning, på riktigt.

Vi tror att projektledning när den är som bäst är projektledning som vågar utmana normer. Vi ser därför konkret innovation som en av våra grundpelare. Vi på Akuro beaktar både digitalisering och informationshantering i form av nya tekniska lösningar. För oss handlar innovation om mod, utveckling och mognad. Mod att våga anta utmanande projekt, utveckling genom ständigt förnyande och mognad i att våga ställa krav på både oss själva och på kunden.

Vi är ödmjuka nog att inse att vi inte är bäst på allt, men tillåter vi oss själva att skryta så lyckas vi allt som oftast överträffa förväntningarna – ibland till och med våra egna.

Kvinna med kaffekopp
Kvinna mot räcke på byggarbetsplats
Akuro logotyp