Vi erbjuder

Vår kärnverksamhet är projektledning inom samhällsbyggnad. Vi arbetar på uppdrag för både stora och små fastighetsägare med allt från bostäder, kontor och handel till skolor, vård och industri. Vi engagerar oss i både nyproduktion och ombyggnation och tar ansvar från idéstadiet till överlämnandet till kunden.

Våra tjänster

Vi arbetar i hela projektskedet från start till mål och erbjuder en mångfald av skräddarsydda tjänster för att säkerställa kvaliteten i projekt.

 • Rådgivning tidiga skeden
 • Projektledare
 • Projekteringsledare
 • Byggledare
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Digital strateg
 • Hållbarhetsstrateg
 • Miljösamordnare
 • Återbrukssamordnare
 • Installationssamordnare
 • Kalkyl

Våra fokusområden är ledarskap, hållbarhet och innovation. I alla våra åtaganden ska varje medarbetare vara en duktig ledare, ha med sig ett helhetstänk inom hållbarhet samt vara öppen och nyfiken för innovation. Vi strävar alltid efter att bli bättre.