Vi erbjuder

Vår huvudsysselsättning är byggprojektledning. Det betyder att vi ofta är den part som kommer först in i projekten och är med och leder ända till avslut. Det betyder också att vi kan hjälpa dig oavsett vilken del i byggprocessen du behöver hjälp med.

Vårt mål är att alltid erbjuda projektledning när den är som bäst. För att projekt ska bli framgångsrika krävs framförallt två saker, kunskap och människor. Vi har den strategiska erfarenheten av att skapa fungerande processer och för att göra rätt sak i rätt tid. När vi kan arbeta proaktivt, förutse risker och se möjligheter, då blir projekten effektiva på riktigt. Utöver det behöver gruppen som arbetar i projektet komplettera varandra och fungera bra tillsammans. Genom en bred palett av medarbetare med olika erfarenheter, expertområden och kompetenser kan vi skräddarsy det team som passar bäst för respektive projekt. Vi lägger stor vikt vid ett personligt och engagerat ledarskap med fokus på att teamet ska leverera på topp. Det är en styrka vi är stolta över.

Hållbarhetstänket finns med i allt vi gör och vi fokuserar där vi kan göra mest nytta. Till exempel genom att ge kloka råd, verka för återbruk och ta fram smarta lösningar och funktioner.

Kvinna med kaffekopp
Kvinna mot räcke på byggarbetsplats