Platinan – Nytt kvarter vid Älvstranden med arkitektur utöver det vanliga

Platinan

Göteborg Nytt kvarter

Kvarteret Platinan växer fram inom Gullbergsvassområdet i Göteborg och omfattar 60 000 kvm fördelad på kontor, co-working, restauranger och ett hotell. Den storslagna byggnaden uppförs med 18 våningar och mäter 78 m till sin högsta punkt. Byggnaden kommer på sin västra sida att ansluta direkt mot den nya Hisingsbron över Göta Älv och Platinan kommer utgöra ett magnifikt landmärke oavsett om färden över bron sker från Centrum eller från Hisingen.

Platinan präglas även av stor flexibilitet och anpassningsbarhet i syfte att passa både dagens och framtidens behov av lokaler och flöden. Byggnadens transparanta glasfasad medger en upplevelse av liv och rörelse såväl utifrån som vid vistelse i byggnaden. Platinan uppförs med högsta möjliga fokus på hållbarhet, och byggnaden kommer därför att miljöcertifieras enligt LEED:s högsta nivån, Platinum. Stor vikt läggs på byggnadens energianvändning, vilket medför både nytänkande och innovativa lösningar. Bland annat platsbyggs ett luftbehandlingsaggregat i två våningar, på en golvyta om 800 kvm.

Platinans geografiska läge och pågående stora infrastrukturprojekt i direkt anslutning till byggarbetsplatsen har ställt projektorganisationen inför stora utmaningar. Stor hänsyn till omgivningen samt tät samordning med omkringliggande byggprojekt har präglat uppförandet av Platinan från start. Rivningsarbetena av det befintliga kvarteret, innehållande bland annat Swecos tidigare kontor, påbörjades 2016. Den nya byggnaden, Platinan, skall stå färdig och vara klar för inflyttning 2022.

Platinan är Vasakronans första och största bidrag till vision Älvstaden och det första huset inom Nya Centralen-området, vars syfte är att skapa ett öppet och vattennära Göteborg för alla. Vision Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt och innebär att centrala Göteborg skall växa på båda sidor om älven till en sammanlagd yta motsvarande dubbla storleken av idag.

Vår projektledare Anna säger:

Projektet Platinan är oerhört spännande, det är inte bara en byggnad, utan ett helt kvarter inrymt inom en byggnad. Byggnadens diversitet ställer höga krav på en god planering. Vi har inom projektet lagt stor vikt vid samverkan och kommunikation. Det är fler än 1 000 medarbetare engagerade under projekterings- och utförandefasen i projektet. Omfattningen en stor utmaning, men med tydliga processer, mål och ett stort engagemang skapar vi tillsammans ett fantastiskt projekt.

Läs mer om våra projekt

Kontakt

Anna Berglin

Projektledare / Delägare

0708-44 26 97

Länkar