Vi är Akuro

Vi på Akuro ser våra medarbetare som vår största tillgång. Vår arbetsplats präglas av genomtänkt företagskultur, ansvarstagande och nyfikenhet. Vi har en hög ambitionsnivå samtidigt som vi är måna om varandra och hjälps åt med stort och smått, i vått och torrt.

Sedan 2009 har vi utvecklats och blivit ett stabilt och moget byggprojektledningsbolag där vi alla har samma vision – att alltid vara det självklara projektledarvalet.

Akuro genomsyras av tanken att behålla det mindre företagets kvaliteter, där vi känner och stöttar varandra, samtidigt som vi tack vare vår breda kompetens och erfarenhet tar oss an stora och komplexa projekt. Vi drivs av att vara goda och engagerade ledare som kan se och agera ur ett helhetsperspektiv med en ständig ambition om att bli bättre.

Akuro är byggt på tanken om förtroende, både internt mellan medarbetare och externt mellan oss och våra kunder. Vi vet att vår framgång är förbunden med kundens – det bästa betyget vi kan få är långvariga och bra kundrelationer, som bygger på ömsesidigt förtroende.

Akuro är ledarskap, innovation och hållbarhet.

Att ta ansvar för vår omvärld, hur vi genomför våra projekt och vad vi lämnar efter är viktigt för oss. Vi jobbar aktivt med att integrera såväl hållbarhet som digitalisering i vårt interna arbete och i arbetet vi genomför åt våra kunder. Vi har tagit fram en formulering som beskriver innebörden av progressivt ledarskap för oss och som utgör en målbild för vårt arbete:

“Vi på Akuro ser digitalisering och hållbarhet som ett helhetstänk som ska genomsyra allt vi gör. I projekten vi driver och i vårt interna arbete. Vi ska tänka långsiktigt, ställa krav och kontinuerligt utveckla vår kunskap inom båda dessa områden. Vi har bestämt oss för att bidra till lösningen på samhällsutmaningarna, inte problemen.

Framförallt vill vi kunna känna en stolthet över det vi gör.”

Tjej
Soffa
Orange platta
Man i telefon