Vi är Akuro

Akuro bildades 2009 och har sedan dess utvecklats till att bli det stabila och mogna byggprojektledningsbolag vi är idag. Nu är vi strax över 20 medarbetare med kontor i centrala Göteborg och uppdrag i Västra Götaland med omnejd. Vi gillar tanken på att behålla det mindre företagets kvaliteter, där vi känner och stöttar varandra, samtidigt som vi tack vare vår breda kompetens och erfarenhet vågar ta oss an stora och komplexa projekt. Vi drivs av att vara goda ledare och projektledare som kan greppa tag i projekten och leda dem och människor till framgång.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och mår bra och vi lägger både tid och resurser på detta. Det märks också i arbetet vi utför. Vår arbetsplats präglas av öppenhet och personlighet, vi vill framåt och uppåt och har en hög ambitionsnivå samtidigt som vi är måna om varandra och hjälps åt med stort och smått.

Våra uppdrag bygger på förtroende mellan oss och våra kunder och det är så vi vill bygga vårt företag. Våra kunder brukar säga att de får medarbetare med ett personligt engagemang och att vi är ett gott gäng. För oss är detta några av de bästa betygen vi kan få.

Tjej
Soffa
Orange platta
Man i telefon

Att ta ansvar för vår omvärld, hur vi genomför våra projekt och vad vi lämnar efter oss är viktigt för oss på Akuro. Vi jobbar aktivt med att integrera hållbarhet och kvalitet både i vårt interna arbete och i arbetet vi genomför för våra kunder. Vi har tagit fram en formulering som beskriver innebörden av hållbarhet för oss och som utgör en målbild för vårt arbete:

“Vi på Akuro ser hållbarhet som ett helhetstänk som ska genomsyra allt vi gör. I projekten vi driver och i vårt interna arbete. Vi ska tänka långsiktigt, ställa krav och kontinuerligt utveckla vår kunskap, inom hållbarhetsområdet. Vi har bestämt oss för att bidra till lösningen på samhällsutmaningarna, inte problemen.

Framförallt vill vi kunna känna en stolthet över det vi gör.”

Miljöpolicy

För oss på Akuro är vår påverkan på miljön en mycket viktig fråga. Akuro som företag skall därför arbeta aktivt för att ligga i framkant när det gäller kunskap och engagemang inom miljöområdet. Vi ska genom vår yrkesroll verka för ett aktivt och tydligt ledarskap för att åstadkomma minskad miljöpåverkan från samhällsbyggnadssektorn. För att uppnå detta krävs att vi:

  • Kontinuerligt utvecklar våra medarbetares kunskaper inom miljöområdet.
  • Arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen från vår interna verksamhet.
  • Uppmuntrar och hjälper kunder och intressenter att minska sin miljöpåverkan.
  • Följer de regler, lagar och bestämmelser på miljöområdet som vår verksamhet omfattas av.
  • Ständigt utvecklar och förbättrar vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Vår vision är att vara det självklara projektledarvalet för våra kunder, samarbetspartners, projektörer, entreprenörer samt våra medarbetare. Genom att vara kompetenta, engagerade och affärsmässiga blir vi en självklar spelare som projektledare inom samhällsbyggnad. För att uppnå detta krävs att vi:

  • Har en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden.
  • Har en aktiv kommunikation med våra intressenter.
  • Har medarbetare och en ledning som är engagerade, kompetenta och lyhörda och på så sätt motiverar varandra till att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.
  • Följer regler, lagar och bestämmelser samt utbildar oss så vi håller en hög kompetensnivå inom vårt område.
  • Arbetar aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar

Det är vår gemensamma uppgift på Akuro att förverkliga denna policy och att sträva efter ständig utveckling i syfte att bevara och stärka vår position som ett framgångsrikt företag.